Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:75 · Visa fulltext
Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1997-03-15
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113, EGTL181/92 s12,EGTL38/93 s12
CELEX-nr: 392R1765 393R0334
Upphävd: 2010-06-01
Ändring, SFS 1998:797
Rubrik: Förordning (1998:797) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: EGTL181/92 s12
CELEX-nr: 392R1765
Ändring, SFS 1998:1019
Rubrik: Förordning (1998:1019) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1130
Rubrik: Förordning (1998:1130) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:9
Rubrik: Förordning (2000:9) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2000-02-15
Förarbeten: EGTL160/99 s1, EGTL299/99 s16
CELEX-nr: 399R1251 399R2461
Ändring, SFS 2005:355
Rubrik: Förordning (2005:355) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till planering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§; nya 3 a, 6 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2005-06-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL141/2004 s1
CELEX-nr: 32003R1782, 32004R0795
Ändring, SFS 2008:665
Rubrik: Förordning (2008:665) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: upph. 3 a, 6 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §; ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2008-07-15
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL141/2004 s1
CELEX-nr: 32003R1782, 32004R0795
Ändring, SFS 2009:192
Rubrik: Förordning (2009:192) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL130/2009 s16
CELEX-nr: 32009R0073
Ändring, SFS 2010:190
Rubrik: Förordning (2010:190) om upphävande av förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Omfattning: upph.