Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:405 · Visa fulltext
Förordning (1997:405) om offentligt biträde
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 2005:81
Rubrik: Förordning (2005:81) om ändring i förordningen (1997:405) om offentligt biträde
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 2005-04-01