Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:383 · Visa fulltext
Växtförädlarrättsförordning (1997:383)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: EGTL227/94 s1
CELEX-nr: 394R2100
Ändring, SFS 2000:1466
Rubrik: Förordning (2000:1466) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2001-02-01
Ändring, SFS 2001:1059
Rubrik: Förordning (2001:1059) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 25, 26 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:1174
Rubrik: Förordning (2002:1174) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-02-01
Ändring, SFS 2005:1223
Rubrik: Förordning (2005:1223) om ändring i växtförädlarrättsförordningen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 24, 26, 29, 31 §§; nya 29 a, 29 b, 29 c §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108, EGTL227/1994 s1
CELEX-nr: 31994R2100
Ändring, SFS 2011:600
Rubrik: Förordning (2011:600) om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01