Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:306 · Visa fulltext
Växtförädlarrättslag (1997:306)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:128, bet. 1996/97:LU20, rskr. 1996/97:245
Ändring, SFS 1997:308
Rubrik: Förordning (1997:308) om ikraftträdande av växtförädlarrättslagen (1997:306) m.m.
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:1460
Rubrik: Lag (1998:1460) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §; nya 9 kap 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2000:1159
Rubrik: Lag (2000:1159) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 4 §; ny 3 kap 6 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83
Ändring, SFS 2004:160
Rubrik: Lag (2004:160) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181
Ändring, SFS 2005:314
Rubrik: Lag (2005:314) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 9 §§, 12 kap 2 §; ny 9 kap 1 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:1216
Rubrik: Lag (2005:1216) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a §, 5 kap 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1, 2, 6, 7 §§, 10 kap 2, 4, 5, 6 §§, 11 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:725
Rubrik: Lag (2006:725) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 g, 7 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:115
Rubrik: Lag (2009:115) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 3, 6, 7, 7 a, 7 b, 8 §§, 12 kap. 2 §; nya 9 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16, EGTL227/1994 s1
CELEX-nr: 32004L0048, 31994R2100
Ändring, SFS 2010:1405
Rubrik: Lag (2010:1405) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2016:215
Rubrik: Lag (2016:215) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 2, 5, 5 c, 7 b §§, 10 kap. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:281
Rubrik: Förordning (2018:281) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 b, 5 e §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1672
Rubrik: Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:544
Rubrik: Lag (2020:544) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:491
Rubrik: Lag (2022:491) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 d §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302