Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:121 · Visa fulltext
Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1997-04-29
Ändring, SFS 2000:921
Rubrik: Förordning (2000:921) om ändring i förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2005:1036
Rubrik: Förordning (2005:1036) om ändring i förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01