Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:981 · Visa fulltext
Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Ändring, SFS 2004:183
Rubrik: Lag (2004:183) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2018:805
Rubrik: Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327