Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:844 · Visa fulltext
Radio- och TV-lag (1996:844)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 1997:335
Rubrik: Lag (1997:335) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 5 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:101, 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208
Ändring, SFS 1997:921
Rubrik: Lag (1997:921) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:158, bet. 1997/98:KU3, rskr. 1997/98:18
Ändring, SFS 1998:311
Rubrik: Lag (1998:311) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 6 §, 10 kap 9, 10 §§, 11 kap 3 §; ny 9 kap 9 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:77, bet. 1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207
Ändring, SFS 1998:1713
Rubrik: Lag (1998:1713) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 11 kap 5 §; nuvarande 1 kap 2, 3, 4 §§ betecknas 1 kap 3, 4, 2 §§; ändr. den nya 1 kap 2 §, 3 kap, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2, 8 §§, 7 kap 10 §, 8 kap 1 §, 9 kap 2 §, 10 kap 5, 7, 9, 12 §§, 11 kap 2 §, 13 kap 3 §; nya 6 kap 10, 9 kap 10 §
Ikraft: 1999-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:184, bet. 1998/99:KU13, rskr. 1998/99:100, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036
Ändring, SFS 1999:270
Rubrik: Lag (1999:270) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:184, bet. 1998/99:KU23, rskr. 1998/99:177, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036
Ändring, SFS 1999:1009
Rubrik: Lag (1999:1009) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2001:272
Rubrik: Lag (2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 10 kap 9 §, 11 kap 1 §, 13 kap. 3 §, rubr. före 10, 12 kap; nya 1 kap 6 §, 5 kap 2-20 §§, 6 kap 7 a, 7 b §§, 9 kap 10, 11 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 1 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:1046
Rubrik: Lag (2001:1046) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap; ny 9 kap
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72
Ändring, SFS 2002:116
Rubrik: Lag (2002:116) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 12 §§, 10 kap 5 §; nya 7 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:82, bet. 2001/02:KU16, rskr. 2001/02:187
Ändring, SFS 2002:1096
Rubrik: Lag (2002:1096) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nya 10 kap 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2003-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:55
Ändring, SFS 2003:394
Rubrik: Lag (2003:394) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228
Ändring, SFS 2004:147
Rubrik: Lag (2004:147) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 7 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:66, bet. 2003/04:KU16, rskr. 2003/04:165
Ändring, SFS 2004:1059
Rubrik: Lag (2004:1059) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33
Ändring, SFS 2005:364
Rubrik: Lag (2005:364) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:105, bet. 2004/05:KU26, rskr. 2004/05:252
Ändring, SFS 2005:365
Rubrik: Lag (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:105, bet. 2004/05:KU26, rskr. 2004/05:252
Ändring, SFS 2005:536
Rubrik: Lag (2005:536) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294
Ändring, SFS 2006:255
Rubrik: Lag (2006:255) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
Ändring, SFS 2006:797
Rubrik: Lag (2006:797) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap 7, 9, 10 §; nuvarande 9 kap 11, 12 §§, 9 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 2 §, 9 kap 5 §, 10 kap 9 §, 13 kap 3 §; ny 9 kap 7 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323
Ändring, SFS 2007:1287
Rubrik: Lag (2007:1287) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:4, bet. 2007/08:KU3, 2007/08:KU4 rskr. 2007/08:39, 2007/08:40
Ändring, SFS 2007:1289
Rubrik: Lag (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§ betecknas 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 5, 6 §§, 6 kap 8 §, 7 kap 1 §, 9 kap 4 §, 10 kap 5, 8, 9 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 3 §§, de nya 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 3, 11, 12 kap; nya 3 kap 1, 2, 3, 4, 11, 12 §§, 10 kap 13 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40, EGTL204/1998 s37, EGTL202/1997 s60
CELEX-nr: 31998L0034, 31997L0036
Ändring, SFS 2007:1333
Rubrik: Lag (2007:1333) om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 § i 2005:365
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet, 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Ändring, SFS 2007:1439
Rubrik: Lag (2007:1439) om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 § i 2007:1289
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU12, rskr. 2007/08:103
Ändring, SFS 2008:419
Rubrik: Lag (2008:419) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185
Ändring, SFS 2008:498
Rubrik: Lag (2008:498) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:14
Rubrik: Lag (2010:14) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §, 13 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:155
Ändring, SFS 2010:696
Omfattning: upph.