Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:844 · Visa fulltext
Radio- och TV-lag (1996:844)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 1997:335
Rubrik: Lag (1997:335) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 5 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:101, 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208
Ändring, SFS 1997:921
Rubrik: Lag (1997:921) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:158, bet. 1997/98:KU3, rskr. 1997/98:18
Ändring, SFS 1998:311
Rubrik: Lag (1998:311) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 6 §, 10 kap 9, 10 §§, 11 kap 3 §; ny 9 kap 9 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:77, bet. 1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207
Ändring, SFS 1998:1713
Rubrik: Lag (1998:1713) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 11 kap 5 §; nuvarande 1 kap 2, 3, 4 §§ betecknas 1 kap 3, 4, 2 §§; ändr. den nya 1 kap 2 §, 3 kap, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2, 8 §§, 7 kap 10 §, 8 kap 1 §, 9 kap 2 §, 10 kap 5, 7, 9, 12 §§, 11 kap 2 §, 13 kap 3 §; nya 6 kap 10, 9 kap 10 §
Ikraft: 1999-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:184, bet. 1998/99:KU13, rskr. 1998/99:100, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036
Ändring, SFS 1999:270
Rubrik: Lag (1999:270) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:184, bet. 1998/99:KU23, rskr. 1998/99:177, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036
Ändring, SFS 1999:1009
Rubrik: Lag (1999:1009) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2001:272
Rubrik: Lag (2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 10 kap 9 §, 11 kap 1 §, 13 kap. 3 §, rubr. före 10, 12 kap; nya 1 kap 6 §, 5 kap 2-20 §§, 6 kap 7 a, 7 b §§, 9 kap 10, 11 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 1 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:1046
Rubrik: Lag (2001:1046) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap; ny 9 kap
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72
Ändring, SFS 2002:116
Rubrik: Lag (2002:116) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 12 §§, 10 kap 5 §; nya 7 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:82, bet. 2001/02:KU16, rskr. 2001/02:187
Ändring, SFS 2002:1096
Rubrik: Lag (2002:1096) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nya 10 kap 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2003-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:55
Ändring, SFS 2003:394
Rubrik: Lag (2003:394) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228
Ändring, SFS 2004:147
Rubrik: Lag (2004:147) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 7 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:66, bet. 2003/04:KU16, rskr. 2003/04:165
Ändring, SFS 2004:1059
Rubrik: Lag (2004:1059) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33
Ändring, SFS 2005:364
Rubrik: Lag (2005:364) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:105, bet. 2004/05:KU26, rskr. 2004/05:252
Ändring, SFS 2005:365
Rubrik: Lag (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:105, bet. 2004/05:KU26, rskr. 2004/05:252
Ändring, SFS 2005:536
Rubrik: Lag (2005:536) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294
Ändring, SFS 2006:255
Rubrik: Lag (2006:255) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
Ändring, SFS 2006:797
Rubrik: Lag (2006:797) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap 7, 9, 10 §; nuvarande 9 kap 11, 12 §§, 9 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 2 §, 9 kap 5 §, 10 kap 9 §, 13 kap 3 §; ny 9 kap 7 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323
Ändring, SFS 2007:1287
Rubrik: Lag (2007:1287) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:4, bet. 2007/08:KU3, 2007/08:KU4 rskr. 2007/08:39, 2007/08:40
Ändring, SFS 2007:1289
Rubrik: Lag (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§ betecknas 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 5, 6 §§, 6 kap 8 §, 7 kap 1 §, 9 kap 4 §, 10 kap 5, 8, 9 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 3 §§, de nya 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 3, 11, 12 kap; nya 3 kap 1, 2, 3, 4, 11, 12 §§, 10 kap 13 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40, EGTL204/1998 s37, EGTL202/1997 s60
CELEX-nr: 31998L0034, 31997L0036
Ändring, SFS 2007:1333
Rubrik: Lag (2007:1333) om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 § i 2005:365
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet, 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Ändring, SFS 2007:1439
Rubrik: Lag (2007:1439) om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 § i 2007:1289
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU12, rskr. 2007/08:103
Ändring, SFS 2008:419
Rubrik: Lag (2008:419) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185
Ändring, SFS 2008:498
Rubrik: Lag (2008:498) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:14
Rubrik: Lag (2010:14) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §, 13 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:155
Ändring, SFS 2010:696
Omfattning: upph.