Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:810 · Visa fulltext
Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Skr. 1995/96:RFK2, bet. 1995/96:KU13, rskr. 1995/96:240
Ändring, SFS 1999:1295
Rubrik: Lag (1999:1295) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:435
Rubrik: Lag (2000:435) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2000:1063
Rubrik: Lag (2000:1063) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:KU4, rskr. 2000/01:19
Ändring, SFS 2008:38
Rubrik: Lag (2008:38) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 7, 9 §§; nuvarande 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§; ändr. 1, 4, 6 nya 8, 10, 14 §§; nya 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2008-03-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU2, rskr. 2007/08:101
Ändring, SFS 2010:1266
Rubrik: Lag (2010:1266) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2016:1118
Rubrik: Lag (2016:1118) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 2, 8, 10 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14,15 §§ sätts närmast före 8, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 10 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43
Ändring, SFS 2018:240
Rubrik: Lag (2018:240) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 5, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25, rskr. 2017/18:226
Ändring, SFS 2019:897
Rubrik: Lag (2019:897) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48