Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:810 · Visa fulltext
Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Skr. 1995/96:RFK2, bet. 1995/96:KU13, rskr. 1995/96:240
Ändring, SFS 1999:1295
Rubrik: Lag (1999:1295) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:435
Rubrik: Lag (2000:435) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2000:1063
Rubrik: Lag (2000:1063) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:KU4, rskr. 2000/01:19
Ändring, SFS 2008:38
Rubrik: Lag (2008:38) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 7, 9 §§; nuvarande 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§; ändr. 1, 4, 6 nya 8, 10, 14 §§; nya 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2008-03-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU2, rskr. 2007/08:101
Ändring, SFS 2010:1266
Rubrik: Lag (2010:1266) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2016:1118
Rubrik: Lag (2016:1118) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 2, 8, 10 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14,15 §§ sätts närmast före 8, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 10 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43
Ändring, SFS 2018:240
Rubrik: Lag (2018:240) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 5, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25, rskr. 2017/18:226
Ändring, SFS 2019:897
Rubrik: Lag (2019:897) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48