Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:799 · Visa fulltext
Patientskadelag (1996:799)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:187, bet. 1995/96:LU27, rskr. 1995/96:280
Ändring, SFS 1998:535
Rubrik: Lag (1998:535) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 2001:501
Rubrik: Lag (2001:501) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2005:118
Rubrik: Lag (2005:118) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2010:668
Rubrik: Lag (2010:668) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1265
Rubrik: Lag (2010:1265) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 9, 10, 16 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2013:1091
Rubrik: Lag (2013:1091) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 23 §; nya 17 a, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ändring, SFS 2017:43
Rubrik: Lag (2017:43) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:746
Rubrik: Lag (2018:746) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2019:1298
Rubrik: Lag (2019:1298) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019:20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125
Ändring, SFS 2021:364
Rubrik: Lag (2021:364) om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274