Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:764 · Visa fulltext
Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Upphävd: 2022-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:471
Rubrik: Lag (1997:471) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:1496
Rubrik: Lag (1998:1496) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2003:549
Rubrik: Lag (2003:549) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2005:198
Rubrik: Lag (2005:198) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047
Ändring, SFS 2005:245
Rubrik: Lag (2005:245) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 27 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:1053
Rubrik: Lag (2005:1053) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:723
Rubrik: Lag (2006:723) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:997
Rubrik: Lag (2008:997) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1967
Rubrik: Lag (2010:1967) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2059
Rubrik: Lag (2010:2059) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:730
Rubrik: Lag (2011:730 ) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EGTL168/2002 s43, EUL146/2009 s37
CELEX-nr: 32002L0047, 32009L0044
Ändring, SFS 2015:867
Rubrik: Lag (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ny 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:878
Rubrik: Förordning (2015:878) om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ikrafttr. av 2015:867
Ändring, SFS 2015:1027
Rubrik: Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:50
Rubrik: Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:481
Rubrik: Lag (2017:481) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2019:251
Rubrik: Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2019:750
Rubrik: Lag (2019:750) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:896
Rubrik: Lag (2019:896) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:542
Rubrik: Lag (2021:542) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; ny 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:964
Omfattning: upph.