Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:701 · Visa fulltext
Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288
Ändring, SFS 1996:944
Rubrik: Lag (1996:944) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 1998:509
Rubrik: Lag (1998:509) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1998:1446
Rubrik: Lag (1998:1446) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1999:57
Rubrik: Lag (1999:57) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:434
Rubrik: Lag (1999:434) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1008
Rubrik: Lag (1999:1008) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1330
Rubrik: Lag (1999:1330) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:266
Rubrik: Lag (2000:266) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196
Ändring, SFS 2000:1067
Rubrik: Lag (2000:1067) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2000:1232
Rubrik: Lag (2000:1232) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 §§; ny 20 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1301
Rubrik: Lag (2000:1301) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 13, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2002:885
Rubrik: Lag (2002:885) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 17 d §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/02:20
Ändring, SFS 2003:811
Rubrik: Lag (2003:811) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:208
Rubrik: Lag (2004:208) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:233
Rubrik: Lag (2004:233) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2010:1628
Rubrik: Lag (2010:1628) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:468
Rubrik: Lag (2011:468) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210, EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2012:307
Rubrik: Lag (2012:307) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:109, bet. 2011/12:JuU22, rskr. 2011/12:221
Ändring, SFS 2012:640
Rubrik: Lag (2012:640) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:153, bet. 2012/13:SkU3, rskr. 2012/13:6
Ändring, SFS 2014:673
Rubrik: Lag (2014:673) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:800
Rubrik: Lag (2014:800) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 19 §§
Ikraft: 2014-09-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324
Ändring, SFS 2014:1497
Rubrik: Lag (2014:1497) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2016:269
Rubrik: Lag (2016:269) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:426
Rubrik: Lag (2017:426) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:626
Rubrik: Lag (2017:626) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:169, bet. 2016/17:SkU33, rskr. 2016/17:325
Ändring, SFS 2018:1187
Rubrik: Lag (2018:1187) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394
Ändring, SFS 2018:1703
Rubrik: Lag (2018:1703) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2018:2090
Rubrik: Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/2019:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2020:860
Rubrik: Lag (2020:860) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:154, bet. 2020/21:FöU2, rskr. 2020/21:15
Ändring, SFS 2021:44
Rubrik: Lag (2021:44) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 11 12 §§; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2022:136
Rubrik: Lag (2022:136) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:46, bet. 2021/22:JuU11, rskr. 2021/22:148.