Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:701 · Visa fulltext
Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288
Ändring, SFS 1996:944
Rubrik: Lag (1996:944) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 1998:509
Rubrik: Lag (1998:509) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1998:1446
Rubrik: Lag (1998:1446) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1999:57
Rubrik: Lag (1999:57) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:434
Rubrik: Lag (1999:434) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1008
Rubrik: Lag (1999:1008) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1330
Rubrik: Lag (1999:1330) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:266
Rubrik: Lag (2000:266) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196
Ändring, SFS 2000:1067
Rubrik: Lag (2000:1067) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2000:1232
Rubrik: Lag (2000:1232) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 §§; ny 20 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1301
Rubrik: Lag (2000:1301) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 13, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2002:885
Rubrik: Lag (2002:885) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 17 d §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/02:20
Ändring, SFS 2003:811
Rubrik: Lag (2003:811) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:208
Rubrik: Lag (2004:208) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:233
Rubrik: Lag (2004:233) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2010:1628
Rubrik: Lag (2010:1628) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:468
Rubrik: Lag (2011:468) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210, EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2012:307
Rubrik: Lag (2012:307) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:109, bet. 2011/12:JuU22, rskr. 2011/12:221
Ändring, SFS 2012:640
Rubrik: Lag (2012:640) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:153, bet. 2012/13:SkU3, rskr. 2012/13:6
Ändring, SFS 2014:673
Rubrik: Lag (2014:673) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:800
Rubrik: Lag (2014:800) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 19 §§
Ikraft: 2014-09-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324
Ändring, SFS 2014:1497
Rubrik: Lag (2014:1497) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2016:269
Rubrik: Lag (2016:269) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:426
Rubrik: Lag (2017:426) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:626
Rubrik: Lag (2017:626) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:169, bet. 2016/17:SkU33, rskr. 2016/17:325
Ändring, SFS 2018:1187
Rubrik: Lag (2018:1187) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394
Ändring, SFS 2018:1703
Rubrik: Lag (2018:1703) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2018:2090
Rubrik: Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/2019:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2020:860
Rubrik: Lag (2020:860) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:154, bet. 2020/21:FöU2, rskr. 2020/21:15
Ändring, SFS 2021:44
Rubrik: Lag (2021:44) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 11 12 §§; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2022:136
Rubrik: Lag (2022:136) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:46, bet. 2021/22:JuU11, rskr. 2021/22:148.
Ändring, SFS 2022:1259
Rubrik: Lag (2022:1259) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443
Ändring, SFS 2022:1494
Rubrik: Lag (2022:1494) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: upph. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2023-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:259, bet. 2022/23:TU2, rskr. 2022/23:18