Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:70 · Visa fulltext
Vapenförordning (1996:70)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL256/91 s51, EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 391L0477 393L0015
Ändring, SFS 1998:394
Rubrik: Förordning (1998:394) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 17 kap 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1043
Rubrik: Förordning (1998:1043) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1297
Rubrik: Förordning (1998:1297) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:140
Rubrik: Förordning (1999:140) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:149
Rubrik: Förordning (2000:149) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 2 kap 10 §, 12 kap 5, 6 §§, 13 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 3 §, 5 kap 1 §, 8 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 9 kap; nya 2 kap 5 a, 6 a §§, 9 kap 2, 3 §§, 16 kap 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:387
Rubrik: Förordning (2000:387) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1224
Rubrik: Förordning (2000:1224) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2004:616
Rubrik: Förordning (2004:616) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 1 §; ny 16 kap 4 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2005:584
Rubrik: Förordning (2005:584) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-15
Ändring, SFS 2005:822
Rubrik: Förordning (2005:822) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:509
Rubrik: Förordning (2006:509) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 13 kap 3 §; ändr. 1 kap 2, 3, 4 §§, 2 kap 3, 5, 5 a §§, 3 kap 6, 8 §§, 8 kap 1, 2 §§, 10 kap 2 §, 11 kap 1 §, 12 kap 3 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 7, 8, 10 kap; nya 2 kap 4 a §, 7 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:981
Rubrik: Förordning (2006:981) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1304
Rubrik: Förordning (2006:1304) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 4 a §§
Ikraft: 2007-01-15
Ändring, SFS 2009:142
Rubrik: Förordning (2009:142) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL349/2004 s1, EUTL199/2007 s30
CELEX-nr: 32004R2007, 32007R0863
Ändring, SFS 2010:1079
Rubrik: Förordning (2010:1079) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:573
Rubrik: Förordning (2011:573) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2012:308
Rubrik: Förordning (2012:308) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 1, 3, 12 §§; ny 1 kap. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1149
Rubrik: Förordning (2014:1149) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 1 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 9 §§, 3 kap. 1, 5, 6, 8, 9 §§, 4 kap. 1, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap. 1, 2, 4 §§, 7 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 3 §, 13 kap. 4, 6 §§, 14 kap. 2 §, 15 kap. 1, 2 §§, 17 kap. 3, 4 §§, bil.; nytt 1 a kap.
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1361
Rubrik: Förordning (2014:1361) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§, 4 kap. 1 §, 12 kap. 3 §; ny 2 kap. 14 §
Ikraft: 2015-01-02
Ändring, SFS 2015:451
Rubrik: Förordning (2015:451) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 1 a kap. 5 §, rubr. närmast före 1 a kap. 5 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:533
Rubrik: Förordning (2015:533) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2016:722
Rubrik: Förordning (2016:722) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. bil.; ny 2 kap. 15 §
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2017:509
Rubrik: Förordning (2017:509) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2018:617
Rubrik: Förordning (2018:617) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:969
Rubrik: Förordning (2018:969) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1944
Rubrik: Förordning (2018:1944) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:85
Rubrik: Förordning (2020:85) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; ny 4 kap. 6 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:417
Rubrik: Förordning (2020:417) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2020-06-25
Ändring, SFS 2020:904
Rubrik: Förordning (2020:904) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap. 7 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2022:455
Rubrik: Förordning (2022:455) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 8, 9, 11 §§, 3 kap. 1, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 9 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 16 kap. 1, 2 §§, 17 kap. 1 §, rubr. 2, 3, 4, 9, 10, 11 kap.
Ikraft: 2022-07-01