Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:627 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddslag (1996:627)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:129, bet. 1995/96:JuU19, 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:232, 1995/96:277
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 1998:625
Rubrik: Lag (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12, 15, 21, 22 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:78
Rubrik: Förordning (1999:78) om ikraftträdande av lagen (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ikrafttr. av 1998:625 i övrigt
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:952
Rubrik: Lag (1999:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 4, 8, 31 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2000:434
Rubrik: Lag (2000:434) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2003:156
Rubrik: Lag (2003:156) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 6, 22 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:403
Rubrik: Lag (2004:403) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:77, bet. 2003/04:JuU25, rskr. 2003/04:205
Ändring, SFS 2005:91
Rubrik: Lag (2005:91) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164
Ändring, SFS 2006:347
Rubrik: Lag (2006:347) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 11, 15, 20, 22, 23 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243
Ändring, SFS 2007:984
Rubrik: Lag (2007:984) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2009:464
Rubrik: Lag (2009:464) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 6, 25 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1021
Rubrik: Lag (2009:1021) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Ändring, SFS 2010:309
Rubrik: Lag (2010:309) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2010:365
Rubrik: Lag (2010:365) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12, 21, 22 §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2014:515
Rubrik: Lag (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2014:592
Rubrik: Lag (2014:592) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:585
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2018:1702
Rubrik: (2018:1702) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10