Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:518 · Visa fulltext
Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271