Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:502 · Visa fulltext
Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1996:1110
Rubrik: Förordning (1996:1110) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:1638
Rubrik: Förordning (1998:1638) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4 §§; ny 11 §
Ikraft: 1999-02-01
Ändring, SFS 2000:262
Rubrik: Förordning (2000:262) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nya 5 a, 13 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:116
Rubrik: Förordning (2001:116) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:433
Rubrik: Förordning (2001:433) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1031
Rubrik: Förordning (2001:1031) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:553
Rubrik: Förordning (2002:553) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: upph. 5, 10, 12, rubr. närmast före 5 §; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:893
Rubrik: Förordning (2002:893) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:288
Rubrik: Förordning (2003:288) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2006:1327
Rubrik: Förordning (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 3, 7, 11 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1071
Omfattning: upph.