Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:502 · Visa fulltext
Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1996:1110
Rubrik: Förordning (1996:1110) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:1638
Rubrik: Förordning (1998:1638) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4 §§; ny 11 §
Ikraft: 1999-02-01
Ändring, SFS 2000:262
Rubrik: Förordning (2000:262) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nya 5 a, 13 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:116
Rubrik: Förordning (2001:116) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:433
Rubrik: Förordning (2001:433) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1031
Rubrik: Förordning (2001:1031) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:553
Rubrik: Förordning (2002:553) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: upph. 5, 10, 12, rubr. närmast före 5 §; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:893
Rubrik: Förordning (2002:893) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:288
Rubrik: Förordning (2003:288) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2006:1327
Rubrik: Förordning (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 3, 7, 11 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1071
Omfattning: upph.