Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:382 · Visa fulltext
Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1124
Rubrik: Förordning (1996:1124) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 45 §; ändr. 3, 35, 36, 41, 44 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1996:9
Ändring, SFS 1996:1353
Rubrik: Förordning (1996:1353) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 26, 30 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:1115
Rubrik: Förordning (1997:1115) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 3, 35 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1997:1118
Rubrik: Förordning (1997:1118) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 19, 20, 21, 23, 32 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1998-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:976
Rubrik: Förordning (1998:976) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1023
Rubrik: Förordning (1998:1023) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 41, 43 §§
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1227
Rubrik: Förordning (1998:1227) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1998-11-02
Ändring, SFS 1998:1805
Rubrik: Förordning (1998:1805) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 1999:88
Rubrik: Förordning (1999:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:700
Rubrik: Förordning (1999:700) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:41
Rubrik: Förordning (2001:41) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:297
Rubrik: Förordning (2001:297) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:987
Rubrik: Förordning (2001:987) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 10, 20, 37, 48 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:993
Rubrik: Förordning (2002:993) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 32, 34, 41 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:327
Rubrik: Förordning (2003:327) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 8, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 49 §§
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:632
Rubrik: Förordning (2003:632) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 43 a §
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2004:1214
Rubrik: Förordning (2004:1214) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 30, 31 §§; ändr. 26, 29, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:769
Rubrik: Förordning (2005:769) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ny 47 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:88
Rubrik: Förordning (2006:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:648
Rubrik: Förordning (2007:648) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 14, 21, 23, 41, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 20 a §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:1089
Rubrik: Förordning (2007:1089) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 6, 49 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 1 a, 7 a §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:426
Rubrik: Förordning (2008:426) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36, 48, 49 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:885
Rubrik: Förordning (2009:885) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 20 a, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 a, 44, 47, 49 §§
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:316
Rubrik: Förordning (2010:316) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2010:1696
Rubrik: Förordning (2010:1696) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1805
Rubrik: Förordning (2010:1805) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 36 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:397
Rubrik: Förordning (2013:397) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:910
Rubrik: Förordning (2014:910) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ny 43 b §
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1357
Rubrik: Förordning (2014:1357) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1407
Rubrik: Förordning (2014:1407) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1357
Rubrik: Förordning (2016:1357) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2017-03-01
Ändring, SFS 2017:551
Rubrik: Förordning (2017:551) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 32, 43 a §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:431
Rubrik: Förordning (2018:431) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:367
Rubrik: Förordning (2019:367) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 27 §§; ny 37 a §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:594
Rubrik: Förordning (2019:594) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2020-01-01