Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:359 · Visa fulltext
Lag (1996:359) om europeiska företagsråd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1996-09-22
Förarbeten: Prop. 1995/96:163, bet. 1995/96:AU8, rskr. 1995/96:218, EGTL254/94 s64, EGTL395/89 s1
CELEX-nr: 394L0045 389R4064
Upphävd: 2011-06-06
Ändring, SFS 1996:1057
Rubrik: Lag (1996:1057) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1999:1422
Rubrik: Lag (1999:1422) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 23 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:16, bet. 1999/2000:AU4, rskr. 1999/2000:55, EGTL10/98 s22, EGTL254/94 s64
CELEX-nr: 397L0074 394L0045
Ändring, SFS 2004:561
Rubrik: Lag (2004:561) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 37 §; ny 8 a §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:921
Rubrik: Lag (2005:921) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:478
Rubrik: Lag (2006:478) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2011:427
Omfattning: upph.