Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:242 · Visa fulltext
Lag (1996:242) om domstolsärenden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:1653
Rubrik: Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 18, 37 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:395
Rubrik: Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 § i 1996:1653
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 2002:383
Rubrik: Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet.2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Ändring, SFS 2005:707
Rubrik: Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 21, 24, 25, 38, 39 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2005:707
Ändring, SFS 2010:1966
Rubrik: Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 5 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2018:776
Rubrik: Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1915
Rubrik: Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:304
Rubrik: Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 21, 43 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:320
Rubrik: Lag (2020:320) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260
Ändring, SFS 2020:925
Rubrik: Lag (2020:925) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 4, 44, 47 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30