Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:242 · Visa fulltext
Lag (1996:242) om domstolsärenden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:1653
Rubrik: Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 18, 37 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:395
Rubrik: Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 § i 1996:1653
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 2002:383
Rubrik: Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet.2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Ändring, SFS 2005:707
Rubrik: Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 21, 24, 25, 38, 39 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2005:707
Ändring, SFS 2010:1966
Rubrik: Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 5 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2018:776
Rubrik: Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1915
Rubrik: Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:304
Rubrik: Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 21, 43 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:320
Rubrik: Lag (2020:320) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260
Ändring, SFS 2020:925
Rubrik: Lag (2020:925) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 4, 44, 47 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30