Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1510 · Visa fulltext
Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:43, bet. 1996/97:SkU11, rskr. 1996/97:37
Ändring, SFS 1998:159
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2010:1460
Rubrik: Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:10, bet. 2010/11:SkU8, rskr. 2010/11:16
Ändring, SFS 2011:992
Rubrik: Förordning (2011:992) om ikraftträdande av lagen (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1460
Ändring, SFS 2011:1380
Rubrik: Lag (2011:1380) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29