Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1475 · Visa fulltext
Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1999:986
Rubrik: Förordning (1999:986) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:413
Rubrik: Förordning (2000:413) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2002:514
Rubrik: Förordning (2002:514) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:92
Rubrik: Förordning (2003:92) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2006:912
Rubrik: Förordning (2006:912) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2008:1017
Rubrik: Förordning (2008:1017) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1475
Rubrik: Förordning (2010:1475) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2019:1026
Rubrik: Förordning (2019:1026) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1282
Rubrik: Förordning (2020:1282) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2021-02-01