Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:146 · Visa fulltext
Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1996-04-01
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1996:1564
Rubrik: Förordning (1996:1564) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: EGTL376/91 s21, EGTL157/92 s10, EGTL227/94 s1
CELEX-nr: 391L0682 392L0034 394R2100
Ändring, SFS 1997:385
Rubrik: Förordning (1997:385) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1998:455
Rubrik: Förordning (1998:455) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1129
Rubrik: Förordning (1998:1129) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1332
Rubrik: Förordning (2000:1332) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL226/1998 s16, EGTL157/1992 s10, EGTL227/1994 s1
CELEX-nr: 31998L0058 31992L0034 31994R2100
Ändring, SFS 2005:1221
Omfattning: upph.