Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1357 · Visa fulltext
Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:675
Rubrik: Förordning (1997:675) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 9 §; nya 5 a, 8 a §§
Ikraft: 1997-10-01
Ändring, SFS 1997:972
Rubrik: Förordning (1997:972) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1464
Rubrik: Förordning (1998:1464) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1122
Rubrik: Förordning (1999:1122) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:135
Rubrik: Förordning (2000:135) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-05-01
Ändring, SFS 2000:411
Rubrik: Förordning (2000:411) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 8 a, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1327
Rubrik: Förordning (2000:1327) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1255
Rubrik: Förordning (2001:1255) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:84
Rubrik: Förordning (2002:84) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 3, 6, 12 §§; nya 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2002-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1119
Rubrik: Förordning (2002:1119) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:1073
Rubrik: Förordning (2003:1073) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:265
Rubrik: Förordning (2004:265) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1164
Rubrik: Förordning (2004:1164) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 7 a §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1067
Rubrik: Förordning (2005:1067) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:120
Rubrik: Förordning (2006:120) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 5 a, 9 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:1011
Rubrik: Förordning (2006:1011) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1295
Rubrik: Förordning (2006:1295) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1246
Rubrik: Förordning (2007:1246) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:124
Rubrik: Förordning (2008:124) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:1292
Rubrik: Förordning (2008:1292) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1433
Rubrik: Förordning (2009:1433) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:277
Rubrik: Förordning (2010:277) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2010:1456
Rubrik: Förordning (2010:1456) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1195
Rubrik: Förordning (2011:1195) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a, 9 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:840
Rubrik: Förordning (2012:840) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:997
Rubrik: Förordning (2013:997) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:9
Rubrik: Förordning (2014:9) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:1402
Rubrik: Förordning (2014:1402) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:896
Rubrik: Förordning (2015:896) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1206
Rubrik: Förordning (2016:1206) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1314
Rubrik: Förordning (2017:1314) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:971
Rubrik: Förordning (2018:971) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1970
Rubrik: Förordning (2018:1970) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1025
Rubrik: Förordning (2019:1025) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
Omfattning: ändr. 1, 6, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2020-01-01