Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1191 · Visa fulltext
Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:1427
Rubrik: Förordning (1998:1427) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2007:577
Rubrik: Förordning (2007:577) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2011:220
Rubrik: Förordning (2011:220) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 8 §§; ny 9 §
Ikraft: 2011-04-01