Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1157 · Visa fulltext
Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 2009:371
Rubrik: Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2013:620
Rubrik: Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1022
Rubrik: Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 § i 2013:620
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2018:1213
Rubrik: Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2019:899
Rubrik: Lag (2019:899) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:306
Rubrik: Lag (2020:306) om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1213
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262