Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1030 · Visa fulltext
Lag (1996:1030) om underhållsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1996:1350
Rubrik: Lag (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:286
Rubrik: Lag (1997:286) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, 1996/97:231
Ändring, SFS 1997:1318
Rubrik: Lag (1997:1318) om ändring i lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §, övergångsbest. i 1996:1350
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 12, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:104
Rubrik: Lag (1998:104) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 38 §, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1998:324
Rubrik: Lag (1998:324) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:7, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:229
Ändring, SFS 1998:1770
Rubrik: Lag (1998:1770) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 13, 40 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 12, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:396
Rubrik: Lag (1999:396) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 30 §§
Ikraft: 1999-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:78, bet. 1998/99:SfU9, rskr. 1998/99:235
Ändring, SFS 1999:822
Rubrik: Lag (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 1, 3, 37, 43 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1296
Rubrik: Lag (1999:1296) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1407
Rubrik: Lag (1999:1407) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:1390
Rubrik: Lag (2000:1390) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 31 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:118, bet. 2000/01:SfU7, rskr. 2000/01:94
Ändring, SFS 2000:1391
Rubrik: Lag (2000:1391) om ändring i lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 3, 37 §§ i 1999:822 , ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:822
Förarbeten: Prop. 1999/2000:118, bet. 2000/01:SfU7, rskr. 2000/01:94
Ändring, SFS 2000:1397
Rubrik: Lag (2000:1397) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2001:1137
Rubrik: Lag (2001:1137) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46
Ändring, SFS 2002:204
Rubrik: Lag (2002:204) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:312
Rubrik: Lag (2002:312) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25, 35, 37 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:608
Rubrik: Lag (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:773
Rubrik: Förordning (2002:773) om ikraftträdande av lagen (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ikrafttr. av 2002:608
Ändring, SFS 2002:1076
Rubrik: Lag (2002:1076) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2004:478
Rubrik: Lag (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 12, 37, 42 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:829
Rubrik: Lag (2004:829) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 38 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:861
Rubrik: Lag (2004:861) om ändring i lagen (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 12, 42 §§ i 2004:478
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:448
Rubrik: Lag (2005:448) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:463
Rubrik: Lag (2005:463) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13 a, 14, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 35 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 10 a, 13 b, 28 a, 28 b, 28 c, 31 a §§
Ikraft: 2005-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:116, bet. 2004/05:SfU15, rskr. 2004/05:254
Ändring, SFS 2005:616
Rubrik: Lag (2005:616) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309
Ändring, SFS 2006:1469
Rubrik: Lag (2006:1469) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1525
Rubrik: Lag (2006:1525) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71
Ändring, SFS 2007:205
Rubrik: Lag (2007:205) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 15, 20, 41 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1402
Rubrik: Lag (2007:1402) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2008:1245
Rubrik: Lag (2008:1245) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96
Ändring, SFS 2009:1056
Rubrik: Lag (2009:1056) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ändring, SFS 2009:1488
Rubrik: Lag (2009:1488) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 12, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.