Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:764 · Visa fulltext
Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Upphävd: 2022-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:471
Rubrik: Lag (1997:471) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:1496
Rubrik: Lag (1998:1496) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2003:549
Rubrik: Lag (2003:549) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2005:198
Rubrik: Lag (2005:198) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047
Ändring, SFS 2005:245
Rubrik: Lag (2005:245) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 27 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:1053
Rubrik: Lag (2005:1053) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:723
Rubrik: Lag (2006:723) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:997
Rubrik: Lag (2008:997) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1967
Rubrik: Lag (2010:1967) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2059
Rubrik: Lag (2010:2059) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:730
Rubrik: Lag (2011:730 ) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EGTL168/2002 s43, EUL146/2009 s37
CELEX-nr: 32002L0047, 32009L0044
Ändring, SFS 2015:867
Rubrik: Lag (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ny 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:878
Rubrik: Förordning (2015:878) om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ikrafttr. av 2015:867
Ändring, SFS 2015:1027
Rubrik: Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:50
Rubrik: Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:481
Rubrik: Lag (2017:481) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2019:251
Rubrik: Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2019:750
Rubrik: Lag (2019:750) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:896
Rubrik: Lag (2019:896) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:542
Rubrik: Lag (2021:542) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; ny 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:964
Omfattning: upph.