Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:70 · Visa fulltext
Vapenförordning (1996:70)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL256/91 s51, EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 391L0477 393L0015
Ändring, SFS 1998:394
Rubrik: Förordning (1998:394) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 17 kap 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1043
Rubrik: Förordning (1998:1043) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1297
Rubrik: Förordning (1998:1297) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:140
Rubrik: Förordning (1999:140) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:149
Rubrik: Förordning (2000:149) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 2 kap 10 §, 12 kap 5, 6 §§, 13 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 3 §, 5 kap 1 §, 8 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 9 kap; nya 2 kap 5 a, 6 a §§, 9 kap 2, 3 §§, 16 kap 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:387
Rubrik: Förordning (2000:387) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1224
Rubrik: Förordning (2000:1224) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2004:616
Rubrik: Förordning (2004:616) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 1 §; ny 16 kap 4 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2005:584
Rubrik: Förordning (2005:584) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-15
Ändring, SFS 2005:822
Rubrik: Förordning (2005:822) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:509
Rubrik: Förordning (2006:509) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 13 kap 3 §; ändr. 1 kap 2, 3, 4 §§, 2 kap 3, 5, 5 a §§, 3 kap 6, 8 §§, 8 kap 1, 2 §§, 10 kap 2 §, 11 kap 1 §, 12 kap 3 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 7, 8, 10 kap; nya 2 kap 4 a §, 7 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:981
Rubrik: Förordning (2006:981) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1304
Rubrik: Förordning (2006:1304) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 4 a §§
Ikraft: 2007-01-15
Ändring, SFS 2009:142
Rubrik: Förordning (2009:142) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL349/2004 s1, EUTL199/2007 s30
CELEX-nr: 32004R2007, 32007R0863
Ändring, SFS 2010:1079
Rubrik: Förordning (2010:1079) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:573
Rubrik: Förordning (2011:573) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2012:308
Rubrik: Förordning (2012:308) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 1, 3, 12 §§; ny 1 kap. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1149
Rubrik: Förordning (2014:1149) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: upph. 1 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 9 §§, 3 kap. 1, 5, 6, 8, 9 §§, 4 kap. 1, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap. 1, 2, 4 §§, 7 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 3 §, 13 kap. 4, 6 §§, 14 kap. 2 §, 15 kap. 1, 2 §§, 17 kap. 3, 4 §§, bil.; nytt 1 a kap.
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1361
Rubrik: Förordning (2014:1361) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§, 4 kap. 1 §, 12 kap. 3 §; ny 2 kap. 14 §
Ikraft: 2015-01-02
Ändring, SFS 2015:451
Rubrik: Förordning (2015:451) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 1 a kap. 5 §, rubr. närmast före 1 a kap. 5 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:533
Rubrik: Förordning (2015:533) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2016:722
Rubrik: Förordning (2016:722) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. bil.; ny 2 kap. 15 §
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2017:509
Rubrik: Förordning (2017:509) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2018:617
Rubrik: Förordning (2018:617) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:969
Rubrik: Förordning (2018:969) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1944
Rubrik: Förordning (2018:1944) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:85
Rubrik: Förordning (2020:85) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; ny 4 kap. 6 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:417
Rubrik: Förordning (2020:417) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2020-06-25
Ändring, SFS 2020:904
Rubrik: Förordning (2020:904) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ny 4 kap. 7 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2022:455
Rubrik: Förordning (2022:455) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 8, 9, 11 §§, 3 kap. 1, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 9 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 16 kap. 1, 2 §§, 17 kap. 1 §, rubr. 2, 3, 4, 9, 10, 11 kap.
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1063
Rubrik: Förordning (2022:1063) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2023:376
Rubrik: Förordning (2023:376) om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Omfattning: nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 1 a §; ändr. 1 kap. 1 §, den nya 1 a kap. 1 a §, 2 kap. 2, 6, 8, 9, 11 §§, 3 kap. 1, 7 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2, 7, 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 16 kap. 1 §, bil., rubr. 2, 3, 5, 10, 11 kap., rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 1 a §; nya 1 a kap. 1 §, 2 kap. 16, 17 §§, 5 kap. 1 a, 6 a, 8 a, 9 a, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2021/555