Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:377 · Visa fulltext
Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1997:425
Rubrik: Förordning (1997:425) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 1998:1222
Rubrik: Förordning (1998:1222) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1998-11-02
Ändring, SFS 2000:366
Rubrik: Förordning (2000:366) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:681
Rubrik: Förordning (2000:681) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2001:1020
Rubrik: Förordning (2001:1020) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:239
Rubrik: Förordning (2003:239) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2005:773
Rubrik: Förordning (2005:773) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ny 32 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1417
Rubrik: Förordning (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1084
Rubrik: Förordning (2007:1084) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 2, 5, 34 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:304
Rubrik: Förordning (2008:304) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: upph. 12, 13 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 32, 34 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:348
Rubrik: Förordning (2009:348) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 4, 18, 30 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:1800
Rubrik: Förordning (2010:1800) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 1, 7, 7 a, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 32 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2017:546
Rubrik: Förordning (2017:546) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 9, 21, 28 §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:426
Rubrik: Förordning (2018:426) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:136
Rubrik: Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:589
Rubrik: Förordning (2019:589) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:412
Rubrik: Förordning (2020:412) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2020-07-01