Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:359 · Visa fulltext
Lag (1996:359) om europeiska företagsråd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1996-09-22
Förarbeten: Prop. 1995/96:163, bet. 1995/96:AU8, rskr. 1995/96:218, EGTL254/94 s64, EGTL395/89 s1
CELEX-nr: 394L0045 389R4064
Upphävd: 2011-06-06
Ändring, SFS 1996:1057
Rubrik: Lag (1996:1057) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1999:1422
Rubrik: Lag (1999:1422) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 23 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:16, bet. 1999/2000:AU4, rskr. 1999/2000:55, EGTL10/98 s22, EGTL254/94 s64
CELEX-nr: 397L0074 394L0045
Ändring, SFS 2004:561
Rubrik: Lag (2004:561) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 37 §; ny 8 a §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:921
Rubrik: Lag (2005:921) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:478
Rubrik: Lag (2006:478) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2011:427
Omfattning: upph.