Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:19 · Visa fulltext
Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:44, bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99