Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1619 · Visa fulltext
Rättshjälpslag (1996:1619)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1999:63
Rubrik: Lag (1999:63) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 4, 6, 23, 24, 38 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:10, bet. 1998/99:JuU6, rskr. 1998/99:132
Ändring, SFS 2000:273
Rubrik: Lag (2000:273) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 5, 23 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187
Ändring, SFS 2004:738
Rubrik: Lag (2004:738) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 2, 39 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247, EGTL026/2003 s41, EGTL032/2003 s15
CELEX-nr: 32003L008, 32003L0008R(1)
Ändring, SFS 2005:75
Rubrik: Lag (2005:75) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 45, 46 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ändring, SFS 2006:553
Rubrik: Lag (2006:553) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:724
Rubrik: Lag (2006:724) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:1253
Rubrik: Lag (2009:1253) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 26, 27, 29 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65
Ändring, SFS 2011:605
Rubrik: Lag (2011:605) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2011:1213
Rubrik: Lag (2011:1213) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 32, 35 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Ändring, SFS 2011:1383
Rubrik: Lag (2011:1383) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:449
Rubrik: Lag (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722
Ändring, SFS 2014:252
Rubrik: Lag (2014:252) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:449
Ändring, SFS 2016:214
Rubrik: Lag (2016:214) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:682
Rubrik: Lag (2016:682) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235