Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1515 · Visa fulltext
Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Departement: Statsrådsberedningen
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:80
Rubrik: Förordning (1997:80) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 24, 25, 30 §§; ny 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 1997:174
Rubrik: Förordning (1997:174) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. avsn. 2.1 i bil.
Ikraft: 1997-06-01
Ändring, SFS 1997:613
Rubrik: Förordning (1997:613) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: upph. 65 §; ändr. 48, 64 §§, avsn. 2.1, 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 11.3, 12.1, 12.3, 14.3 i bil.; nya 1.2 i bil.
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:50
Rubrik: Förordning (1998:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20, 34, 35, 38, 46, 47 §§, avsn. 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 8.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil.; omtryck
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 1998:1031
Rubrik: Förordning (1998:1031) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1217
Rubrik: Förordning (1998:1217) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1998:1631
Rubrik: Förordning (1998:1631) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2, 9, 39. 40 §§, avsn. 2.1-11.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:323
Rubrik: Förordning (1999:323) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: upph. 50 §; ändr. 9, 20, 45, 49, 55 §§, avsn. 2.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.3, 11.3 i bil.
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1015
Rubrik: Förordning (1999:1015) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:13
Rubrik: Förordning (2000:13) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 7.3 i bil.; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2000-03-01
Ändring, SFS 2000:390
Rubrik: Förordning (2000:390) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. avsn. 2.3, 3.3, 4.3, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:895
Rubrik: Förordning (2000:895) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:279
Rubrik: Förordning (2001:279) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 1.1, 2.1, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 i bil.
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:644
Rubrik: Förordning (2001:644) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 45 §, ny 50 §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:833
Rubrik: Förordning (2001:833) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 36, 38 §§, 1.3, 4.3, 5.3, 7.3, 9.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:338
Rubrik: Förordning (2002:338) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20 §, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 7.3, 8.3, 11.3 i bil.
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:1045
Rubrik: Förordning (2002:1045) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 11, 20, 34, 38, 62, 63 §§, avsn. 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; ny 65 §; omtryck
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:1112
Rubrik: Förordning (2003:1112) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 22 §, avsn. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil, rubr. närmast före 22 §; omtryck
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:562
Rubrik: Förordning (2004:562) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. avsn. 5.3, 6.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1254
Rubrik: Förordning (2004:1254) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2 §, bil.; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §; omtryck
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:166
Rubrik: Förordning (2005:166) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 9, 34, 38, 40 §§, avsn. 1.1, 1.2, rubr. närmast före 46 §; ny 47 a §
Ikraft: 2005-04-12
Ändring, SFS 2005:583
Rubrik: Förordning (2005:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20 §, bil.; omtryck
Ikraft: 2005-07-15
Ändring, SFS 2006:1427
Rubrik: Förordning (2006:1427) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2, 11 a, 25, 34, 35, 38, 47, 60 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §, 60 §; omtryck
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:276
Rubrik: Förordning (2007:276) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-06-15
Ändring, SFS 2007:727
Rubrik: Förordning (2007:727) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1294
Rubrik: Förordning (2007:1294) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 1, 45, 66 §§, avsn. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 i bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:66
Rubrik: Förordning (2008:66) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 4, 9, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 46, 47 a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §; nya 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§; omtryck
Ikraft: 2008-03-31
Ändring, SFS 2008:1388
Rubrik: Förordning (2008:1388) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 26 a §, bil.
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:923
Rubrik: Förordning (2009:923) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20, 43, 49 §§, bil.; omtryck
Ikraft: 2009-10-01
Ändring, SFS 2010:46
Rubrik: Förordning (2010:46) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-02-23
Ändring, SFS 2010:881
Rubrik: Förordning (2010:881) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.; ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1750
Rubrik: Förordning (2010:1750) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2, 10, 20, 26, 28, 49 §§, bil.; ny 21 a §, rubr. närmast före 21 a §; omtryck
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:470
Rubrik: Förordning (2011:470) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 26, 28, 54, 55, 56 §§, rubr. närmast före 54 §, bil.
Ikraft: 2011-06-01
Ändring, SFS 2012:72
Rubrik: Förordning (2012:72) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 40 §, bil.
Ikraft: 2012-03-15
Ändring, SFS 2013:8
Rubrik: Förordning (2013:8) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2013:793
Rubrik: Förordning (2013:793) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 17, 55 §§
Ikraft: 2013-12-03
Ändring, SFS 2013:1128
Rubrik: Förordning (2013:1128) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20 §, bil.
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2014:1042
Rubrik: Förordning (2014:1042) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1460
Rubrik: Förordning (2014:1460) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2, 9, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 26, 34, 36, 38, 40, 48 §§, bil.; omtryck
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:742
Rubrik: Förordning (2015:742) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 11 d, 40 §§, bil.
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:396
Rubrik: Förordning (2016:396) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: upph. 55 §, rubr. närmast före 53, 55 §§; ändr. 18, 48, 49, 53, 54 §§; ny 49 a §
Ikraft: 2016-05-16
Ändring, SFS 2016:847
Rubrik: Förordning (2016:847) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20 §, bil.
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2017:17
Rubrik: Förordning (2017:17) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-02-27
Ändring, SFS 2018:37
Rubrik: Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 20 §, bil.
Ikraft: 2018-03-15
Ändring, SFS 2018:249
Rubrik: Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: upph. 50 §, rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:741
Rubrik: Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: upph. 47 §; ändr. 19, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 27, 46 §§, bil.; nya 5 a, 5 b, 5 c, 11 g, 27 a §§, rubr. närmast före 11 g, 26, 27 a §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:122
Rubrik: Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:583
Rubrik: Förordning (2019:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 9, 11 e, 26 b, 34, 38, 49 a §§, bil., rubr. närmast före 26 b §
Ikraft: 2019-10-01
Ändring, SFS 2019:1281
Rubrik: Förordning (2019:1281) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 3, 25, 49 a §§, bil., rubr. närmast före 46 §; nya 43 b, 47, 52 a §§, rubr. närmast före 43 b, 52 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:999
Rubrik: Förordning (2020:999) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 5 b, 9, 14, 34, 38, 40, 47 a §§, bil., rubr. närmast före 46 §; ny 14 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1059
Rubrik: Förordning (2021:1059) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 14 a §, bil.
Ikraft: 2021-11-11
Ändring, SFS 2021:1301
Rubrik: Förordning (2021:1301) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 25 §, bil.; ny 25 a §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:50
Rubrik: Förordning (2022:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
Omfattning: ändr. 9, 11 b, 11 c, 11 d §§, bil.
Ikraft: 2022-02-01