Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1206 · Visa fulltext
Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Upphävd: 2011-04-15
Ändring, SFS 1997:603
Rubrik: Förordning (1997:603) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 7 §
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1997:650
Rubrik: Förordning (1997:650) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-08-15
Ändring, SFS 1998:750
Rubrik: Förordning (1998:750) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, bil.
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1206
Rubrik: Förordning (1998:1206) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nya 1 kap 10 §, 3 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §, 3 kap 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:322
Rubrik: Förordning (1999:322) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: 1 kap betecknas 1 a kap; nytt 1 kap
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:579
Rubrik: Förordning (1999:579) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, bil.; nya 2 kap 2 a, 9 a §§, rubr. närmast före 2 kap 2 a §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1036
Rubrik: Förordning (1999:1036) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 9 a, 12 §§, bil.
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2000:221
Rubrik: Förordning (2000:221) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ny 2 kap 7 a §, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:524
Rubrik: Förordning (2000:524) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 4 kap
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1107
Rubrik: Förordning (2001:1107) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 4, 7 §§, 2 kap 4, 7 a §§; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1174
Rubrik: Förordning (2000:1174) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:872
Rubrik: Förordning (2001:872) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:395
Rubrik: Förordning (2002:395) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 1 a kap 8 §, rubr. närmast före 1 a kap 8 §, bil.; nuvarande 1 kap 4 a § betecknas 1 kap 4 b §; ändr. 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 2 a, 10, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 4 a § sätts närmast före nya 1 kap 4 b §; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §; omtryck
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:716
Rubrik: Förordning (2002:716) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nya 2 kap 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap 13 §
Ikraft: 2002-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:996
Rubrik: Förordning (2004:996) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §; nya 1 a § i 1 kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 1 a kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 2 kap närmast efter rubr. före 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:209
Rubrik: Förordning (2006:209) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 5 a §, 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1007
Rubrik: Förordning (2006:1007) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1092
Rubrik: Förordning (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: utgår genom 2006:1284
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140, 2005/06:148, bet. 2003/04:UbU13, 2005/06:UbU22, rskr. 2004/05:4, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1284
Rubrik: Förordning (2006:1284) om ändring i förordningen (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: utgår 2006:1092
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2007:80
Rubrik: Förordning (2007:80) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nytt 2 a kap
Ikraft: 2007-04-20 överg.best.
Ändring, SFS 2008:521
Rubrik: Förordning (2008:521) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ny 1 a kap 8 §
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:623
Rubrik: Förordning (2008:623) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 2 §§, 1 a kap 1 a, 2, 7, 10 §§, 2 kap 1 a, 2 §§, 2 a kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 2, 8, 9 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:848
Rubrik: Förordning (2008:848) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:672
Rubrik: Förordning (2009:672) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr.; nytt 4 kap.
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280
Ändring, SFS 2009:965
Rubrik: Förordning (2009:965) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2010:47
Rubrik: Förordning (2010:47) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2009:672
Ikraft: 2010-02-10 överg.best.
Ändring, SFS 2010:234
Rubrik: Förordning (2010:234) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §; ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 1 b, 1 c, 2 b, 2 c, 9 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 2 b, 2 c, 9 b §§
Ikraft: 2010-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:317
Rubrik: Förordning (2010:317) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:802
Rubrik: Förordning (2010:802) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 1 kap. 1 a, 2 §§, 1 a kap. 1 a, 2 §§, 2 kap. 1 a, 2 §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 a §, tidigare 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 1 a §, tidigare 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 a kap. 7 §, 2 a kap. 2, 4 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2010-07-28 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322
Ändring, SFS 2010:1039
Rubrik: Förordning (2010:1039) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2041
Rubrik: Förordning (2010:2041) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 2 kap., 4 kap. 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 11, 12 §§; ändr. 4 kap. 1, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2011-02-01
Ändring, SFS 2011:185
Omfattning: upph.