Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1156 · Visa fulltext
Lag (1996:1156) om receptregister
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Upphävd: 2021-05-01
Ändring, SFS 1998:721
Rubrik: Lag (1998:721) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 2000:358
Rubrik: Lag (2000:358) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 8 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2002:161
Rubrik: Lag (2002:161) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/91, bet. 2001/02:SoU15, rskr. 2001/02:193
Ändring, SFS 2002:162
Rubrik: Lag (2002:162) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2002-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2005:259
Rubrik: Lag (2005:259) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:70, bet. 2004/05:SoU13, rskr. 2004/05:217
Ändring, SFS 2009:370
Rubrik: Lag (2009:370) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: upph. rubr. närmast före nuvarande 3, 7, 10 §§; nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 4, 6, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 8, 9, 19, 20 §§; ändr. 1, 5, de nya 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 5, de nya 6, 10, 26 §§; nya 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2010:269
Rubrik: Lag (2010:269) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 18 §§
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222
Ändring, SFS 2010:411
Rubrik: Lag (2010:411) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 8, 14, 21 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288
Ändring, SFS 2010:669
Rubrik: Lag (2010:669) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 17 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:942
Rubrik: Lag (2012:942) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 17 §§; ny rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:11
Ändring, SFS 2013:619
Rubrik: Lag (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1021
Rubrik: Lag (2013:1021) om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 §§ i 2013:619
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:464
Rubrik: Lag (2014:464) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6 §; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2014:465
Rubrik: Lag (2014:465) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 8, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2016:522
Rubrik: Lag (2016:522) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 8, 14 §§
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249
Ändring, SFS 2016:531
Rubrik: Lag (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2017:44
Rubrik: Lag (2017:44) om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6 § i 2016:531
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:908
Rubrik: Lag (2017:908) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:145, bet. 2017/18:SoU2, rskr. 2017/18:5
Ändring, SFS 2018:438
Rubrik: Lag (2018:438) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:486
Rubrik: (2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1105
Rubrik: Lag (2018:1105) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6, 18 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1212
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2019:898
Rubrik: Lag (2019:898) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 2, 6, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:304
Rubrik: Lag (2020:304) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-06-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262