Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:938 · Visa fulltext
Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9 p.C), bet. 1994/95:UbU13, rskr. 1994/95:355
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 1998:81
Rubrik: Förordning (1998:81) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph. 12-16, 18 §§, rubr. närmast före 12 §; nuvarande 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 19, 21, 22, 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 13, 15, 16, 18, 19 §§; ändr. 1-10, de nya 12, 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 1, 2, den nya 12 §§; omtryck
Ikraft: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg,omr. 16, bet. 1997/98:UbU7, rskr. 1997/98:109
Ändring, SFS 1998:161
Rubrik: Förordning (1998:161) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2 p; ny 3 p övergångsbest. till 1998:81
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 2000:99
Rubrik: Förordning (2000:99) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-04-01
Ändring, SFS 2001:24
Rubrik: Förordning (2001:24) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1998:81; ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2001-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:261
Rubrik: Förordning (2001:261) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:58
Rubrik: Förordning (2002:58) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 16, bet. 2001/02:UbU1, rskr. 2001/02:97
Ändring, SFS 2002:140
Rubrik: Förordning (2002:140) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2004:45
Rubrik: Förordning (2004:45) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92
Ändring, SFS 2004:263
Rubrik: Förordning (2004:263) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:963
Rubrik: Förordning (2004:963) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 12, 17, 19 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:44
Rubrik: Förordning (2006:44) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103
Ändring, SFS 2007:430
Rubrik: Förordning (2007:430) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 1, 8, 17 a §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:1263
Rubrik: Förordning (2008:1263) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:934
Rubrik: Förordning (2009:934) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 12, 17 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2010:67
Rubrik: Förordning (2010:67) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2010-03-23
Ändring, SFS 2010:1777
Rubrik: Förordning (2010:1777) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph. 17 a, 18 §§, rubr. närmast före 17 a, 18 §§; ändr. 1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:395
Rubrik: Förordning (2013:395) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:526
Rubrik: Förordning (2013:526) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2013-07-23 överg.best.
Ändring, SFS 2017:283
Rubrik: Förordning (2017:283) om upphävande av förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph.