Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:832 · Visa fulltext
Lag (1995:832) om obduktion m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 2003:465
Rubrik: Lag (2003:465) om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2014:760
Rubrik: Lag (2014:760) om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262