Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:831 · Visa fulltext
Lag (1995:831) om transplantation m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 1996:798
Rubrik: Lag (1996:798) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 2003:464
Rubrik: Lag (2003:464) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:1312
Rubrik: Lag (2004:1312) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:179, bet. 2004/05:SoU8, rskr. 2004/05:116
Ändring, SFS 2005:40
Rubrik: Lag (2005:40) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152
Ändring, SFS 2005:310
Rubrik: Lag (2005:310) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:354
Rubrik: Lag (2006:354) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2017:42
Rubrik: Lag (2017:42) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2022:582
Rubrik: Lag (2022:582) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 13 §§; nya 3 a, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h §§, rubr. närmast före 4 a, 4 g, 4 h §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315