Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:831 · Visa fulltext
Lag (1995:831) om transplantation m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 1996:798
Rubrik: Lag (1996:798) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 2003:464
Rubrik: Lag (2003:464) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:1312
Rubrik: Lag (2004:1312) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:179, bet. 2004/05:SoU8, rskr. 2004/05:116
Ändring, SFS 2005:40
Rubrik: Lag (2005:40) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152
Ändring, SFS 2005:310
Rubrik: Lag (2005:310) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:354
Rubrik: Lag (2006:354) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2017:42
Rubrik: Lag (2017:42) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2022:582
Rubrik: Lag (2022:582) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 13 §§; nya 3 a, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h §§, rubr. närmast före 4 a, 4 g, 4 h §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315