Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:665 · Visa fulltext
Förordning (1995:665) om revisorer
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL126/84 s20, EGTL19/89 s16
CELEX-nr: 384L0253 389L0048
Ändring, SFS 1996:351
Rubrik: Förordning (1996:351) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1547
Rubrik: Förordning (1996:1547) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:216
Rubrik: Förordning (1997:216) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1998:473
Rubrik: Förordning (1998:473) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2000:454
Rubrik: Förordning (2000:454) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:958
Rubrik: Förordning (2001:958) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:1150
Rubrik: Förordning (2004:1150) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:5
Rubrik: Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2007:1232
Rubrik: Förordning (2007:1232) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2008-01-15
Ändring, SFS 2008:1047
Rubrik: Förordning (2008:1047) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 17 §; nya 17 a, 17 b, 17 c §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:574
Rubrik: Förordning (2009:574 ) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: upph. 4 §; nuvarande 5, 6 §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11, 12 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§ becknas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 2, 7, 8, 9 §§ de nya 4, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 §§; nya 6, 10, 17, 18, 19, 20, rubr. närmast före 18, 19 §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:901
Rubrik: Förordning (2009:901) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2009-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:941
Rubrik: Förordning (2009:941) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: rubr. närmast före 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 11, 21, 23 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 29 §
Ikraft: 2009-11-01
Ändring, SFS 2009:1147
Rubrik: Förordning (2009:1147) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2013:226
Rubrik: Förordning (2013:226) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:739
Rubrik: Förordning (2013:739) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:455
Rubrik: Förordning (2014:455) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2016:445
Rubrik: Förordning (2016:445) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 9, 15, 19, 20, 22, 24, 26 §§; nya 18, 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 18, 22, 22 b §§
Ikraft: 2016-07-02
Förarbeten: direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:1344
Rubrik: Förordning (2016:1344) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 b, 25, 26, 27, 29 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2018:292
Rubrik: Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:640
Rubrik: Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1818
Rubrik: Förordning (2018:1818) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1153
Rubrik: Förordning (2020:1153) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 5 §, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:911
Rubrik: Förordning (2021:911) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2022-01-01