Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:575 · Visa fulltext
Lag (1995:575) mot skatteflykt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU30, rskr. 1994/95:348
Ändring, SFS 1997:777
Rubrik: Lag (1997:777) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:170, bet. 1997/98:SkU3, rskr. 1997/98:20
Ändring, SFS 2003:714
Rubrik: Lag (2003:714) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:1401
Rubrik: Lag (2007:1401) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2009:822
Rubrik: Lag (2009:822) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2011:1372
Rubrik: Lag (2011:1372) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29