Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:479 · Visa fulltext
Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996-10-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:149, bet. 1994/95:SoU19, rskr. 1994/95:298
Ändring, SFS 1996:908
Rubrik: Förordning (1996:908) om ikraftträdande av lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
Omfattning: ikrafttr.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:149, bet. 1994/95:SoU19, rskr. 1994/95:298
Ändring, SFS 2019:892
Rubrik: Lag (2019:892) om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48