Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:379 · Visa fulltext
Förmynderskapsförordning (1995:379)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:743
Rubrik: Förordning (2007:743) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 22, 23 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:364
Rubrik: Förordning (2012:364) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)
Omfattning: nuvarande 20, 21, 22, 23 §§ betecknas 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 1 §; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1398
Rubrik: Förordning (2014:1398) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast efter 19 § sätts närmast före 21 §; nya 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:403
Rubrik: Förordning (2018:403) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)
Omfattning: rubr.närmast 21 §; nya 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2024:207
Rubrik: Förordning (2024:207) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)
Omfattning: ändr. 20, 25, 27 §§
Ikraft: 2025-01-01