Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:239 · Visa fulltext
Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:629
Rubrik: Förordning (1995:629) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ändring, SFS 1996:1041
Rubrik: Förordning (1996:1041) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 11 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1473
Rubrik: Förordning (1996:1473) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 9, 17, 18 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:1193
Rubrik: Förordning (1997:1193) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 17 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1339
Rubrik: Förordning (1998:1339) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:982
Rubrik: Förordning (1999:982) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 7, 12 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:61
Rubrik: Förordning (2000:61) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 10 kap 2 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:603
Rubrik: Förordning (2000:603) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 5 §, ny 4 kap 7 §
Ikraft: 2000-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1043
Rubrik: Förordning (2001:1043) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:509
Rubrik: Förordning (2002:509) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 6, 7 §§, 11 kap 12 §, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §, 10 kap; nya 2 kap 8 §, 5 kap 5 §, 10 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 5 kap 5 §, 10 kap 1, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:978
Rubrik: Förordning (2003:978) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:967
Rubrik: Förordning (2004:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 13 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:1071
Rubrik: Förordning (2005:1071) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 6, §§, 3 kap 10 §, 4 kap 7 §, 7 kap 11, 18, 21, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:918
Rubrik: Förordning (2007:918) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 13 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:197
Rubrik: Förordning (2008:197) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1013
Rubrik: Förordning (2008:1013) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 12 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:552
Rubrik: Förordning (2010:552) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1474
Rubrik: Förordning (2010:1474) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §, 7 kap. 8, 11 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 9, 10, 11 §§, 11 kap. 2, 7, 8, 10 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2017:859
Rubrik: Förordning (2017:859) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: upph. 4 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 1, 6 §§, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:203
Rubrik: Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2018:967
Rubrik: Förordning (2018:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1021
Rubrik: Förordning (2019:1021) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 7, 12 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1281
Rubrik: Förordning (2020:1281) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 7, 10 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2022:1446
Rubrik: Förordning (2022:1446) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1447
Rubrik: Förordning (2022:1447) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.