Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:238 · Visa fulltext
Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:630
Rubrik: Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ändring, SFS 1995:926
Rubrik: Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ändring, SFS 1996:1303
Rubrik: Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1474
Rubrik: Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:88
Rubrik: Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:877
Rubrik: Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1332
Rubrik: Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 1998:1183
Rubrik: Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1998-10-15
Ändring, SFS 1998:1231
Rubrik: Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 1998-10-24
Ändring, SFS 1999:981
Rubrik: Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:155
Rubrik: Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2000-05-15
Ändring, SFS 2000:410
Rubrik: Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:601
Rubrik: Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:688
Rubrik: Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:508
Rubrik: Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §; nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:889
Rubrik: Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:997
Rubrik: Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1286
Rubrik: Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:1013
Rubrik: Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:959
Rubrik: Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraft: 2006-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1272
Rubrik: Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §; ny 3 kap 14 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1261
Rubrik: Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §; nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1090
Rubrik: Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:133
Rubrik: Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:586
Rubrik: Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1473
Rubrik: Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:161
Rubrik: Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:564
Rubrik: Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:714
Rubrik: Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:962
Rubrik: Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1218
Rubrik: Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1057
Rubrik: Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2018:966
Rubrik: Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. rubr. till 1 kap; ny 1 kap. 2 §,
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1616
Rubrik: Förordning (2018:1616) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1749
Rubrik: Förordning (2018:1749) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1020
Rubrik: Förordning (2019:1020) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. kap. 5, 9, 14, 14 a, 16 §§, 4 kap. 5, 7 §§, rubr.närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1280
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2023:917
Rubrik: Förordning (2023:917) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2024-01-19
Ändring, SFS 2023:918
Rubrik: Förordning (2023:918) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Ikraft: 2029-01-01