Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1667 · Visa fulltext
Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122
Ändring, SFS 1998:851
Rubrik: Lag (1998:851) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2002:424
Rubrik: Lag (2002:424) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:999
Rubrik: Lag (2002:999) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2005:580
Rubrik: Lag (2005:580) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:961
Rubrik: Lag (2005:961) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2011:1379
Rubrik: Lag (2011:1379) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2015:470
Rubrik: Lag (2015:470) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2017:1209
Rubrik: Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54