Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1667 · Visa fulltext
Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122
Ändring, SFS 1998:851
Rubrik: Lag (1998:851) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2002:424
Rubrik: Lag (2002:424) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:999
Rubrik: Lag (2002:999) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2005:580
Rubrik: Lag (2005:580) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:961
Rubrik: Lag (2005:961) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2011:1379
Rubrik: Lag (2011:1379) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2015:470
Rubrik: Lag (2015:470) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2017:1209
Rubrik: Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2023:755
Rubrik: Lag (2023:755) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47