Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1649 · Visa fulltext
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 1996-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:742
Rubrik: Lag (1997:742) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1998:804
Rubrik: Lag (1998:804) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Ändring, SFS 1998:850
Rubrik: Lag (1998:850) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: upph. 2 kap 4 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 7, 8 §§, 5 kap 2 §; nya 1 kap 8 §, 2 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2000:1338
Rubrik: Lag (2000:1338) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
CELEX-nr: 31996L0048
Ändring, SFS 2004:523
Rubrik: Lag (2004:523) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2004:599
Rubrik: Lag (2004:599) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2005:185
Rubrik: Lag (2005:185) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 32003L0035
Ändring, SFS 2005:579
Rubrik: Lag (2005:579) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:944
Rubrik: Lag (2005:944) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 c, 2, 6, 7, 8 §§, 3 kap 2, 3, 4 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Ändring, SFS 2010:93
Rubrik: Lag (2010:93) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b, 7, 8, 13 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 1 a, 3 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Ändring, SFS 2010:829
Rubrik: Lag (2010:829) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:892
Rubrik: Lag (2010:892) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:915
Rubrik: Lag (2010:915) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1066
Rubrik: Lag (2010:1066) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2012:440
Rubrik: Lag (2012:440 ) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: upph. 2 kap.; ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 4 a §, 2 kap., 3 kap. 3 a §, 4 kap. 2 a §,
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2017:963
Rubrik: Lag (2017:963) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 2 kap. 2, 7, 8, 10, 12, 15 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2018:1417
Rubrik: Lag (2018:1417) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2018:1734
Rubrik: Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31
Ändring, SFS 2019:894
Rubrik: Lag (2019:894) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:373
Rubrik: Lag (2022:373) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229