Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1560 · Visa fulltext
Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL374/91 s7
Ändring, SFS 1996:1146
Rubrik: Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1998:11
Rubrik: Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:1551
Rubrik: Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:228
Rubrik: Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 9 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:603
Rubrik: Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 2, 9 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 1999:1114
Rubrik: Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 6 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50, EGTL374/91 s7
CELEX-nr: 391L0674
Ändring, SFS 1999:1115
Rubrik: Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 § i 1999:603
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:44
Rubrik: Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:75
Rubrik: Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL374/91 s7
CELEX-nr: 391L0674
Ändring, SFS 2000:824
Rubrik: Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 7 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2002:1064
Rubrik: Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:488
Rubrik: Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:773
Rubrik: Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26
Ändring, SFS 2004:254
Rubrik: Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:585
Rubrik: Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:976
Rubrik: Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Ändring, SFS 2004:1177
Rubrik: Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: upph. 4 kap 3 §, rubr. närmast före 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§, 5 kap 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §, bil. 1; nya 7 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0051, 32002R1606
Ändring, SFS 2004:1178
Rubrik: Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:937
Rubrik: Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:567
Rubrik: Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, 186 och 196, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:572
Rubrik: Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:873
Rubrik: Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:369
Rubrik: Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 9 kap; ändr 7 kap 3 §; nya 9, 10 kap
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL374/1991 s7, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014, 31991L0674, 32006L0046
Ändring, SFS 2007:543
Rubrik: Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:874
Rubrik: Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32004L0025, 32002R1606
Ändring, SFS 2007:1462
Rubrik: Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap 5 c §§
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13, EGTL374/1991 s7, EGTL224/2006 s1
CELEX-nr: 31968L0151, 32003L0058, 391L0674, 32006L0046
Ändring, SFS 2008:95
Rubrik: Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:1234
Rubrik: Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:36
Rubrik: Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046
Ändring, SFS 2010:688
Rubrik: Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/23009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:692
Rubrik: Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:1264
Rubrik: Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1526
Rubrik: Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2058
Rubrik: Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 8 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1556
Rubrik: Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:438
Rubrik: Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:452
Rubrik: Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2015:713
Rubrik: Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2015:818
Rubrik: Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 5 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:567
Rubrik: Lag (2016:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:949
Rubrik: Lag (2016:949) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2 , rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2018:803
Rubrik: Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:748
Rubrik: Lag (2019:748) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:657
Rubrik: Lag (2020:657) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2020:989
Rubrik: Lag (2020:989) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 4 §§, bil. 1
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2022:646
Rubrik: Lag (2022:646) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304
Ändring, SFS 2024:349
Rubrik: Lag (2024:349) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:124, bet. 2023/24:CU23, rskr. 2023/24:212, direktiv (EU) 2022/2464