Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1560 · Visa fulltext
Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL374/91 s7
Ändring, SFS 1996:1146
Rubrik: Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1998:11
Rubrik: Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:1551
Rubrik: Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:228
Rubrik: Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 9 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:603
Rubrik: Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 2, 9 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 1999:1114
Rubrik: Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 6 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50, EGTL374/91 s7
CELEX-nr: 391L0674
Ändring, SFS 1999:1115
Rubrik: Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 § i 1999:603
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:44
Rubrik: Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:75
Rubrik: Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL374/91 s7
CELEX-nr: 391L0674
Ändring, SFS 2000:824
Rubrik: Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 7 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2002:1064
Rubrik: Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:488
Rubrik: Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:773
Rubrik: Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26
Ändring, SFS 2004:254
Rubrik: Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:585
Rubrik: Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:976
Rubrik: Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Ändring, SFS 2004:1177
Rubrik: Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: upph. 4 kap 3 §, rubr. närmast före 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§, 5 kap 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §, bil. 1; nya 7 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0051, 32002R1606
Ändring, SFS 2004:1178
Rubrik: Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:937
Rubrik: Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:567
Rubrik: Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, 186 och 196, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:572
Rubrik: Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:873
Rubrik: Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:369
Rubrik: Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 9 kap; ändr 7 kap 3 §; nya 9, 10 kap
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL374/1991 s7, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014, 31991L0674, 32006L0046
Ändring, SFS 2007:543
Rubrik: Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:874
Rubrik: Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32004L0025, 32002R1606
Ändring, SFS 2007:1462
Rubrik: Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap 5 c §§
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13, EGTL374/1991 s7, EGTL224/2006 s1
CELEX-nr: 31968L0151, 32003L0058, 391L0674, 32006L0046
Ändring, SFS 2008:95
Rubrik: Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:1234
Rubrik: Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:36
Rubrik: Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046
Ändring, SFS 2010:688
Rubrik: Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/23009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:692
Rubrik: Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:1264
Rubrik: Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1526
Rubrik: Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2058
Rubrik: Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 8 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1556
Rubrik: Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:438
Rubrik: Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:452
Rubrik: Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2015:713
Rubrik: Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2015:818
Rubrik: Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 5 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:567
Rubrik: Lag (2016:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:949
Rubrik: Lag (2016:949) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2 , rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2018:803
Rubrik: Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:748
Rubrik: Lag (2019:748) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:657
Rubrik: Lag (2020:657) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2020:989
Rubrik: Lag (2020:989) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 4 §§, bil. 1
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2022:646
Rubrik: Lag (2022:646) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304