Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1559 · Visa fulltext
Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635
Ändring, SFS 1995:1591
Rubrik: Lag (1995:1591) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §, 9 kap 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:1145
Rubrik: Lag (1996:1145) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:454
Rubrik: Lag (1997:454) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:10
Rubrik: Lag (1998:10) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:772
Rubrik: Lag (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1998:1508
Rubrik: Lag (1998:1508) om ändring i lagen (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 § i 1998:772
Förarbeten: Bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1998:1550
Rubrik: Lag (1998:1550) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:913
Rubrik: Lag (1999:913) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Ändring, SFS 1999:1113
Rubrik: Lag (1999:1113) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4, 7 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:43
Rubrik: Lag (2000:43) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 8 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:74
Rubrik: Lag (2000:74) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, bil. 1
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635
Ändring, SFS 2000:823
Rubrik: Lag (2000:823) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 7 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2002:151
Rubrik: Lag (2002:151) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2002-04-27 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2002:1063
Rubrik: Lag (2002:1063) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:489
Rubrik: Lag (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: utgår genom 2003:1141
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:772
Rubrik: Lag (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 4 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nuvarande 4 kap 8 § betecknas 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 8 § sätts närmast före nya 4 kap 6 §; ändr. 4 kap 1, 2, 5, nya 6 §§, 5 kap 1, 3, 4, §§, 6 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, bil. 1
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065
Ändring, SFS 2003:842
Rubrik: Lag (2003:842) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Ändring, SFS 2003:1140
Rubrik: Lag (2003:1140) om ändring i lagen (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 § i 2003:772
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2003:1141
Rubrik: Lag (2003:1141) om ändring i lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2003:489 utgår
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2004:253
Rubrik: Lag (2004:253) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:317
Rubrik: Lag (2004:317) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL372/1986 s1, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 31986L0635, 32001L0065
Ändring, SFS 2004:434
Rubrik: Lag (2004:434) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:584
Rubrik: Lag (2004:584) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:1174
Rubrik: Lag (2004:1174) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:772
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065
Ändring, SFS 2004:1175
Rubrik: Lag (2004:1175) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, bil. 1; nya 7 kap 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0051, 32002R1606
Ändring, SFS 2004:1176
Rubrik: Lag (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:557
Rubrik: Lag (2005:557) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:936
Rubrik: Lag (2005:936) om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest i 2004:1176
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:488
Rubrik: Lag (2006:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Ändring, SFS 2006:566
Rubrik: Lag (2006:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:571
Rubrik: Lag (2006:571) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:872
Rubrik: Lag (2006:872) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2006:1378
Rubrik: Lag (2006:1378) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 §, 7 kap 1 §; ny 5 kap 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201
CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049
Ändring, SFS 2007:368
Rubrik: Lag (2007:368) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014
Ändring, SFS 2007:542
Rubrik: Lag (2007:542) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1 §, 6 kap 1 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:368
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2007:873
Rubrik: Lag (2007:873) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2007:1461
Rubrik: Lag (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 5 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§; rubr. närmast före 8 kap 5 c §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 31968L0151, 32003L0058
Ändring, SFS 2008:94
Rubrik: Lag (2008:94) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:1235
Rubrik: Lag (2008:1235) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97
Ändring, SFS 2009:35
Rubrik: Lag (2009:35) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2, 5 §§, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046
Ändring, SFS 2010:687
Rubrik: Lag (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 7 §§; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:691
Rubrik: Lag (2010:691) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:756
Rubrik: Lag (2010:756) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:847
Rubrik: Lag (2010:847) om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2010:687
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1525
Rubrik: Lag (2010:1525) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2011:458
Rubrik: Lag (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:764
Rubrik: Lag (2011:764 ) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:1067
Rubrik: Lag (2011:1067) om ändring i lagen (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:458
Förarbeten: Bet. 2011/12:FiU18, rskr. 2011/12:10
Ändring, SFS 2011:1555
Rubrik: Lag (2011:1555) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s 16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:437
Rubrik: Lag (2013:437) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:563
Rubrik: Lag (2014:563) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:975
Rubrik: Lag (2014:975) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:817
Rubrik: Lag (2015:817) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 6 a, 7 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap. rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:566
Rubrik: Lag (2016:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:948
Rubrik: Lag (2016:948) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:683
Rubrik: Lag (2017:683) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2020:667
Rubrik: Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:988
Rubrik: Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1208
Rubrik: Lag (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2021-06-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116
Ändring, SFS 2021:488
Rubrik: Lag (2021:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2021:501
Rubrik: Lag (2021:501) om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 § i 2020:1208
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2024:348
Rubrik: Lag (2024:348) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 9 §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:124, bet. 2023/24:CU23, rskr. 2023/24:212, direktiv (EU) 2022/2464