Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1559 · Visa fulltext
Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635
Ändring, SFS 1995:1591
Rubrik: Lag (1995:1591) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §, 9 kap 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:1145
Rubrik: Lag (1996:1145) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:454
Rubrik: Lag (1997:454) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:10
Rubrik: Lag (1998:10) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:772
Rubrik: Lag (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1998:1508
Rubrik: Lag (1998:1508) om ändring i lagen (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 § i 1998:772
Förarbeten: Bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1998:1550
Rubrik: Lag (1998:1550) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:913
Rubrik: Lag (1999:913) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Ändring, SFS 1999:1113
Rubrik: Lag (1999:1113) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4, 7 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:43
Rubrik: Lag (2000:43) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 8 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:74
Rubrik: Lag (2000:74) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, bil. 1
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635
Ändring, SFS 2000:823
Rubrik: Lag (2000:823) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 7 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2002:151
Rubrik: Lag (2002:151) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2002-04-27 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2002:1063
Rubrik: Lag (2002:1063) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:489
Rubrik: Lag (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: utgår genom 2003:1141
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:772
Rubrik: Lag (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 4 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nuvarande 4 kap 8 § betecknas 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 8 § sätts närmast före nya 4 kap 6 §; ändr. 4 kap 1, 2, 5, nya 6 §§, 5 kap 1, 3, 4, §§, 6 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, bil. 1
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065
Ändring, SFS 2003:842
Rubrik: Lag (2003:842) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Ändring, SFS 2003:1140
Rubrik: Lag (2003:1140) om ändring i lagen (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 § i 2003:772
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2003:1141
Rubrik: Lag (2003:1141) om ändring i lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2003:489 utgår
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2004:253
Rubrik: Lag (2004:253) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:317
Rubrik: Lag (2004:317) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL372/1986 s1, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 31986L0635, 32001L0065
Ändring, SFS 2004:434
Rubrik: Lag (2004:434) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:584
Rubrik: Lag (2004:584) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:1174
Rubrik: Lag (2004:1174) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:772
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065
Ändring, SFS 2004:1175
Rubrik: Lag (2004:1175) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, bil. 1; nya 7 kap 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0051, 32002R1606
Ändring, SFS 2004:1176
Rubrik: Lag (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:557
Rubrik: Lag (2005:557) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:936
Rubrik: Lag (2005:936) om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest i 2004:1176
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:488
Rubrik: Lag (2006:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Ändring, SFS 2006:566
Rubrik: Lag (2006:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:571
Rubrik: Lag (2006:571) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:872
Rubrik: Lag (2006:872) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2006:1378
Rubrik: Lag (2006:1378) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 §, 7 kap 1 §; ny 5 kap 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201
CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049
Ändring, SFS 2007:368
Rubrik: Lag (2007:368) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014
Ändring, SFS 2007:542
Rubrik: Lag (2007:542) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1 §, 6 kap 1 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:368
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2007:873
Rubrik: Lag (2007:873) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2007:1461
Rubrik: Lag (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 5 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§; rubr. närmast före 8 kap 5 c §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 31968L0151, 32003L0058
Ändring, SFS 2008:94
Rubrik: Lag (2008:94) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:1235
Rubrik: Lag (2008:1235) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97
Ändring, SFS 2009:35
Rubrik: Lag (2009:35) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2, 5 §§, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046
Ändring, SFS 2010:687
Rubrik: Lag (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 7 §§; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:691
Rubrik: Lag (2010:691) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:756
Rubrik: Lag (2010:756) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:847
Rubrik: Lag (2010:847) om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2010:687
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1525
Rubrik: Lag (2010:1525) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2011:458
Rubrik: Lag (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:764
Rubrik: Lag (2011:764 ) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:1067
Rubrik: Lag (2011:1067) om ändring i lagen (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:458
Förarbeten: Bet. 2011/12:FiU18, rskr. 2011/12:10
Ändring, SFS 2011:1555
Rubrik: Lag (2011:1555) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s 16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:437
Rubrik: Lag (2013:437) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:563
Rubrik: Lag (2014:563) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:975
Rubrik: Lag (2014:975) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:817
Rubrik: Lag (2015:817) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 6 a, 7 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap. rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:566
Rubrik: Lag (2016:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:948
Rubrik: Lag (2016:948) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:683
Rubrik: Lag (2017:683) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2020:667
Rubrik: Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:988
Rubrik: Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1208
Rubrik: Lag (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2021-06-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116
Ändring, SFS 2021:488
Rubrik: Lag (2021:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2021:501
Rubrik: Lag (2021:501) om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 § i 2020:1208
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326