Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1554 · Visa fulltext
Årsredovisningslag (1995:1554)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL222/78 s31, EGTL082/94 s33, EGTL193/83 s1, EGTL317/90 s60
CELEX-nr: 378L0660 394L0008 383L0349 390L0605
Ändring, SFS 1996:1140
Rubrik: Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:545
Rubrik: Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:978
Rubrik: Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:39, bet. 1997/98:LU6, rskr. 1997/98:67
Ändring, SFS 1998:9
Rubrik: Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:761
Rubrik: Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 7 §, 7 kap 3, 7 §§, 8 kap 2, 6, 15 §§, 9 kap 1, 3 §§; ny 5 kap 19 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1998:869
Rubrik: Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 1998:9
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1548
Rubrik: Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 8, 9 §§, 8 kap 16 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1998:1549
Rubrik: Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap 6, 15 §§, 9 kap. 1, 3 §§ i 1998:761; ny 3 p övergångsbest. till 1998:761
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:1112
Rubrik: Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 4 kap 16, 17 §§, bil, 1; nuvarande 5 kap 15-24 §§, 6 kap 3 §, bil. 2, 3, 4 betecknas 5 kap 16-26 §§, 6 kap 3, 5 §§, bil, 1, 2, 3, rubr. närmast före 5 kap 15, 17, 18, 20-24 §§, 6 kap 3 § sätts närmast före 5 kap 16, 18, 19, 22-26 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 2 kap 1, 3, 4, 7 §§, 3 kap, 4 kap 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14 §§, 5 kap 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§ de nya 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap 1, 2, den nya 5 §§, 7 kap, 8 kap 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap, den nya bil. 1; nya 1 kap 7 §, 5 kap 15 §, 6 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:34
Rubrik: Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 13 §, 5 kap 2 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 13 §; ny 4 kap 16 §, rubr. närmast före 4 kap 16 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:73
Rubrik: Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §, 5 kap 14 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL026/77 s1-13, EGTL222/78 s11-31
CELEX-nr: 377L0091 378L0660
Ändring, SFS 2001:934
Rubrik: Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §, 8 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:1062
Rubrik: Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7, 14 §; ny 5 kap 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:487
Rubrik: Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 15 §; ny 5 kap 18 b §, rubr. närmast före 5 kap 18 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:716
Rubrik: Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: utgår genom 2003:1143
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:774
Rubrik: Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 9, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1 §, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §, bil. 1; nya 4 kap 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e §§, 5 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, 7 kap 22 a §, rubr. närmast före 4 kap 14 a, 14 e §§, 5 kap 4 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26, EGTL222/1978 s31, EGTL283/2001 s28, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660, 32001L0065, 31983L0349
Ändring, SFS 2003:1142
Rubrik: Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 § i 2003:774
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2003:1143
Rubrik: Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2003:716 utgår
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2004:244
Rubrik: Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 5 kap 9 §, 7 kap 17 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:316
Rubrik: Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL222/1978 s11, EGTL120/2003 s22
CELEX-nr: 31978L0660, 31978L0038
Ändring, SFS 2004:583
Rubrik: Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ny 5 kap 27 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2004:1173
Rubrik: Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 7 kap 24 §, rubr. närmast före 7 kap 24 §; ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 14 d §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§, bil. 1; nya 3 kap 4 a §, 4 kap 13 a, 14 f och 14 g §§, 7 kap 32, 33 §§, rubr. närmast före 4 kap 13 a, 14 f §§, 7 kap 32 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/04:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 20024/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:192
Rubrik: Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 31 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:68, bet. 2004/05:LU21, rskr. 2004/05:191, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:556
Rubrik: Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §; ny 3 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 5 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:918
Rubrik: Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 12 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 14, 32 §§, 8 kap 6, 15 §§, bil. 1, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:456
Rubrik: Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 31 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:487
Rubrik: Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 4 §§, 9 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 8 kap 3 b §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Ändring, SFS 2006:565
Rubrik: Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 20, 22 §§, 7 kap 14, 32 §§; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:597
Rubrik: Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 27 §, rubr.närmast före 5 kap 27 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2006:871
Rubrik: Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 3 kap 5, 8, 10, 11, 13 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 4 b, 6, 16, 17, 18 a, 18 b §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 3, 4, 8, 14, 31 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:132
Rubrik: Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 5 kap 4 b §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2007:367
Rubrik: Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 3 §§; nya 9 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL243/2002 s1, EUTL261/2003 s1
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014, 32002R1606, 32003R1725
Ändring, SFS 2007:541
Rubrik: Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2007:872
Rubrik: Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 32 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2008:89
Rubrik: Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 b § betecknas 8 kap 3 c §; ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 3 a §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §; ny 8 kap 3 b §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:277
Rubrik: Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2008:1236
Rubrik: Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97
Ändring, SFS 2009:34
Rubrik: Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b §, 7 kap. 3, 14, 31, 32 §§, rubr. till 6 kap., rubr. närmast före 8 kap. 14 §; nya 5 kap. 11 a, 12 a, 12 b §§, 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 15 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a, 12 a §§, 6 kap. 6 §
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0046, 32002R1606
Ändring, SFS 2009:573
Rubrik: Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap. 21 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:702
Rubrik: Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:686
Rubrik: Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 5, 32 §§; ny 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:690
Rubrik: Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:848
Rubrik: Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978:22, EUTL164/2009 s49, EGTL193:1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660, 32009L0049, 31983L0349
Ändring, SFS 2010:1515
Rubrik: Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 5 kap. 4, 18 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 18 a §§; ändr. 3 kap. 4, 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22, 25 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 14, 32 §§, 8 kap. 15 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 31978L0660, 32009L0049
Ändring, SFS 2011:1377
Rubrik: Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1554
Rubrik: Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 4 kap. 14 f, 14 g §§, rubr. närmast före 4 kap. 14 f §; ändr. 4 kap. 3, 9 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:436
Rubrik: Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 8 kap. 3 b §, ändr. 7 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:542
Rubrik: Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4, 31 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §, 7 kap. 31 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:1386
Rubrik: Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:813
Rubrik: Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 5 kap., 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §; nuvarande 7 kap. 22 a § betecknas 7 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 4, 5, 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14 b §§, 6 kap. 1, 1 a, 2, 6, 7, 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 32 §§, 8 kap. 15, 16 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18, 25 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:113
Rubrik: Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8, 32 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:644
Rubrik: Lag (2016:644) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:947
Rubrik: Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 6, 7 §§, 7 kap. 32 §, 8 kap. 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap, 31 §, 8 kap. 16 §; nya 6 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 31 a, 31 b, 31 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:682
Rubrik: Lag (2017:682) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:717
Rubrik: Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1161
Rubrik: Lag (2018:1161) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2019:286
Rubrik: Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2020:611
Rubrik: Lag (2020:611) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328
Ändring, SFS 2020:987
Rubrik: Lag (2020:987) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a, 10 a §§, bil. 1, rubr.närmast före 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1033
Rubrik: Lag (2020:1033) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:1216
Rubrik: Lag (2021:1216) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 31 c §§; ny 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:645
Rubrik: Lag (2022:645) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304
Ändring, SFS 2022:1028
Rubrik: Lag (2022:1028) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376