Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1459 · Visa fulltext
Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1583
Rubrik: Förordning (1996:1583) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.18 anslag D 1, bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92
Ändring, SFS 1998:1188
Rubrik: Förordning (1998:1188) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 1, 5, 10 §§
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:326
Rubrik: Förordning (2000:326) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:1192
Rubrik: Förordning (2003:1192) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 2, 4, 8, 9 §§
Ikraft: 2004-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:697
Rubrik: Förordning (2008:697) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 3, 6, 10, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:1207
Rubrik: Förordning (2009:1207) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1314
Rubrik: Förordning (2014:1314) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:241
Rubrik: Förordning (2017:241) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1296
Rubrik: Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2022:364
Rubrik: Förordning (2022:364) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-01