Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1249 · Visa fulltext
Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:212, bet. 1995/96:UbU1, rskr 1995/96:27
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 2000:446
Rubrik: Lag (2000:446) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:68, bet. 1999/2000:UbU16, rskr. 1999/2000:229
Ändring, SFS 2004:1367
Rubrik: Lag (2004:1367) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124
Ändring, SFS 2007:1351
Rubrik: Lag (2007:1351) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70
Ändring, SFS 2009:1530
Rubrik: Lag (2009:1530) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Omfattning: forts.giltighet
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126
Ändring, SFS 2010:801
Omfattning: upph.